Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

Het orgel in volle glorie

Het Kerk-orgel

Een rijk versierde kas bergt het enige vrijwel gaaf bewaarde Hinsz-orgel, gebouwd in 1776-1777 door Albertus Antoni Hinsz. De kas zelf is gemaakt door C. Eisma, het snijwerk door Yge Rintjes. Evenals de orgelkas is ook de balustrade rijk versierd met twee vazen met het jaartal 1777 en siersnijwerk met twee wapens. Rechts het wapen met een halve Friese adelaar en links drie klavers van Johannes Douwes Halbesma, een 'eigenerfde' boer uit De Valom. Op 26 januari 1777 wordt het orgel in gebruik genomen.

Het orgel is met ruim 20 andere orgels (op een totaal van 360) geplaatst in de hoogste klasse monumentale orgels. Het moet daarom in originele staat worden bewaard, en ook de bestaande toonhoogte (1/2 toon te hoog) wordt gehandhaafd. Er zijn nieuwe registerplaatsjes gemaakt naar het model te Meeden. Er is nog een inscriptie gevonden op de blaasbalgen: 'Johan Beckmeyer hefft diet gemakt met sien consorten in 't jaar 1775. Groningen den 22 september'.

Volgens Nicolaas Arnoldi Knock (Grietman over Stellingwerf Oosteynde) die in 1788 zijn boek "Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders aangetroffen worden" uitgaf bij 'Petrus Doekema, Boekverkoper in de Oude Boteringestraat, tegenover 't Stads Huis te Groningen', had het orgel de volgende dispositie over acht stemmen verdeeld:

Praestant 8 voet
Holpijp 8 voet
Octaaf 4 voet
Speelfluit 4 voet (ook genaamd: Spitsfluit)
Woudfluit 2 voet
Nasard 3 voet is: Quint 2 2/3 voet
Mixtuur geh. 3,4,5 sterk
Trompet 8 voet

Het pedaal is aangehangen. Deze dispositie heeft het instrument dus steeds behouden. Het orgel is in 1973-1974 door de firma Bakker en Timmenga te Leeuwarden gerestaureerd, waarbij Klaas Bolt, organist van de St.-Bavokerk te Haarlem, als adviseur was gevraagd.

Er bestaat ook een CD met muziek van ons orgel:
Organist Jan Jongepier
CD Friese orgelpracht vol.2
CD nummer VLC 0893
Uitgever Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel
Producent VLS Records, Beilervaart 61, 9411 VC Beilen 1993

Klik op een van de artikelen om deze geheel te zien

Feike Asma bespeeld het orgel Prof. Lena Jacobson uit Zweden Restauratie van het orgel